ויזה לארה"ב, אזרחות אמריקאית, גרין קארד

מאז ומעולם, גם בתקופות של דשדוש כלכלי ועיתות משבר, מהווה ארה"ב יעד הגירה ראשון במעלה עבור רבים המאמינים באפשרויות התעסוקתיות הרבות, הלימודים והמגורים ובתקוות שמציעה האומה האמריקאית כך שאזרחות אמריקאית, ויזה לארה"ב או גרין קארד הינם משאת נפשם של מיליונים ברחבי העולם. השאיפה לקבל ויזה לארה"ב על מנת לעבוד, לגור או ללמוד בארה"ב, לא פוסחת על ישראלים רבים, המבקשים בשלב זה או אחר של חייהם ללמוד, לעבוד או לגור בארה"ב, ולקבל ויזה לארה"ב (גרין קארד / גרין כארד) או לחילופין אזרחות אמריקאית – שייאפשרו להם להגשים את שאיפותיהם ומאוויהם.

ואמנם, חוקי ההגירה ומדיניות ההגירה של ארה"ב מציעים חלופות הגירה רבות המאפשרות לאוכלוסיות נרחבות למדי ברחבי העולם לקבל ויזה לארה"ב או תושבות קבע (גרין קארד / גרין כארד), וגם לעתים אזרחות אמריקאית בדרכים מגוונות. כך למשל, החוקים בנושא הגירה לארה"ב מאפשרים לקבל ויזה לארה"ב על רקע משפחתי (בין אם מדובר בקרבה מדרגה ראשונה ובין אם על רקע נישאוין, אירוסין או קרבת משפחה אחרת), ויזה לארה"ב על רקע תעסוקתי כאשר המעסיק מבקש גרין קארד עבור עובדיו, למשקיעים, מטעמים הומאניטריים שונים כגון מעמד של פליטים או מבקשי מקלט, הזכאים לעתים לקבל ויזה לארה"ב ועוד. באופן דומה לדרכים המאפשרות קבלת ויזה לארה"ב, קיימות אפשרויות רבות לקבלת אזרחות אמריקאית, בדרך של התאזרחות לתושבי קבע בעלי ויזה לארה"ב, בני זוג של אזרחים אמריקאים, משרתי צבא, אנשים בעלי תרומה מיוחדת לאומה האמריקאית ועוד.

מדיניות ההגירה של ארה"ב, והמסגרת לצורך קבלת ויזה לארה"ב (גרין קארד), מוסדרות בחקיקה מקיפה המתעדכנת מעת לעת, בתקנות ובכללים מפורטים ומתאפיינת בבהירות, גילוי ושקיפות. לא פלא אם כן, כי יסודות אלו, המאפיינים את תהליכי ההתאזרחות וקבלת מעמד של תושבות קבע בארצות הברית (גרין קארד / ויזה לארה"ב) מאפשרים לרבים לתכנן היטב את צעדיהם ולהשיג בסופו של תהליך, את המעמד המיוחד.

חשוב להבהיר, כי לצד העובדה שקיימות דרכים מגוונות ואופציות רבות לשם קבלת ויזה לארה"ב  או אזרחות אמריקאית, קיימת חשיבות רבה בהקפדה על קיום דווקני של ההליכים והפרוצדורות המורכבות למדי, הדרושות לצורך השגת המעמד המבוקש. רשויות ההגירה האמריקאיות, הבוחנות בקשות לקבלת ויזה לארה"ב או אזרחות אמריקאית,  מקפידות על דרישות החוק והנהלים, ודומה כי אי קיומן באופן מלא ומדויק, עלול להכשיל בקשה, שבדרך אחרת היתה עשויה לצלוח. על כן סבורים רבים, כי בהליכים אלו חשוב במיוחד להכיר את דברי החקיקה העדכניים, הנהלים והנוהג המקובל במסדרונות רשויות ההגירה האמריקאית, ולקבל ייעוץ או ליווי של מומחה בתחום (כגון עורך דין מומחה לנושא אזרחות אמריקאית, ויזה לארה"ב או גרין קארד) טרם הגשת בקשה לקבלת ויזה לארה"ב או אזרחות אמריקאית, ויש הטוענים כי במיוחד אל מול הרשויות האמריקאיות חשוב להיעזר במומחה כגון עורך דין הבקיא ברזי ההליכים הקשורים בקבלת ויזה לארה"ב או אזרחות אמריקאית, על מנת להימנע מאי נעימויות וגרימת נזקים בלתי הפיכים בנסיון קבלת המעמד המיוחל.

מטרתו של אתר זה הינה להביא בפני הגולשים המתעניינים בהגירה לארה"ב למשל בדרך של ויזה לארה"ב, גרין קארד, או אזרחות אמריקאית מידע בסיסי וראשוני אודות דרכים שונות להסדת מעמד מתאים בארה"ב. חשוב ציין כי הסקירה המובאת באתר זה הינה תמציתית וחלקית ומפרטת את חלק מהדרכים, הפרוצדורות והכללים בנושא ואין בה כדי להחליף את הצורך בהתייעצות וליווי של מומחה, והכרת הכללים העדכניים המחייבים המפורסמים על ידי שויות ההגירה, על מנת להבטיח כי בהתנהלותכם לא תכשילו את המטרה העומדת בפניכם, בין אם זו אזרחות אמריקאית, ויזה לארה"ב, גרין קארד (תושבות קבע) וכו'.

כן חשוב לזכור כי הכללים בנושא אזרחות אמריקאית, ויזה לארה"ב - גרין קארד ובכלל, הגירה לארה"ב מתעדכנים באופן שוטף ולכן, הדברים המפורטים באתר זה נכונים למועד כתיבתם בלבד (מעבר לעובדה שמדובר במידע חלקי), וכדי להבטיח שלא חל תיקון, ובפרט בנושא ויזה לארה"ב, יש להתעדכן ולוודא כי לא חל בהם שינוי, שיש בו כדי להשפיע על דרך הפעולה המחייבת, זכויותיכם וכיו"ב.